Friday, February 20, 2009

روز جهانی زن را به روز اعتراض بین المللی علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!۸ مارس روز جهانی زن در راه است. این روز٬ روز اعتراض بین المللی نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان است. ستم بر زنان در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی برپادارنده یک آپارتاید جنسی تمام عیار علیه زنان است. بیائید به همراه همه زنان و مردان آزادیخواه ایران روز ۸ مارس ۲۰۰۹ را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم ضد زن جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. بیائید تا با طرح خواست طرد رژیم آپارتاید جنسی جمهوری از مجامع بین المللی٬ با شکوه ترین همبستگی بین المللی با مبارزات برابری طلبانه زنان ایران را به نمایش بگذاریم.

به این منظور تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران و علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان٬ به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن برنامه هایی را در کشورهای مختلف تدارک دیده است که ما همه شما را به شرکت وسیع در آنها فرا می خوانیم. لیست این برنامه ها و برخی همایش های دیگر در کشورهای مختلف بدین قرار است و در اطلاعیه های بعدی آنرا تکمیل تر خواهیم کرد.


سوئد

استکهلم


روز ۸ مارس: ميتينگ اعتراضى و شرکت در راهپيمايى ۸ مارس
مکان : södermalmstorg واقع در T-Slussen
ميتينگ از ساعت ۲ الى ۴ بعد ازظهر با نمايشگاه عکس و اسلايد شو از مبارزات زنان در ايران. راهپیمایی ۸ مارس ساعت ۴ بعد از ظهر.

روز ۷ مارس ساعت ۷ بعد ازظهر- مراسم و جشن ۸ مارس
مکان : Årsta Folkets Hus
اين مراسم شامل : سخنرانى٬ نمايش اسلايد در مورد حقوق زنان ٬ شعرخوانى ٬ رقص و تائتر و موزيک خواهد بود.
هنچنین برپايى ميز اطلاع رسانى در مرکز شهر یک هفته قبل از ۸ مارس. این برنامه با دایر کردن نمايشکاه عکس و انجام سخنرانى براى مردم رهگذر توام خواهد بود.
تلفن تماس: +۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹

گوتنبرگ
روز ۸ مارس: ميتينگ اعتراضى و شرکت در راهپيمايى بزرگ ۸ مارس
میتینگ اعتراضی علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در محل برونز پارکن، نمایشگاه عکس از وضعیت زنان در ایران و برگزاری نمایش خیابانی در باره وضعیت زنان در ایران از ساعت ۳۰/۴ تا ۶ بعد از ظهر
شرکت در راهپیمائی بزرگ ۸ مارس از ساعت ۶ بعد از ظهر
تلفن تماس: +۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹

روز ۶ مارس ساعت ۷ بعد ازظهر- مراسم و جشن ۸ مارس
مکان: Wieselgrensplatsen طبقه بالای فروشگاه Coop
این مراسم شامل سخنرانی مینا احدی، موزیک زنده، اسلاید شو و رقص و پایکوبی خواهد بود.
تلفن تماس: +۴۶۷۰۷۳۸۷۵۴۸
مالمو
روز ۸ مارس از ساعت ۳ بعد از ظهر - شرکت در مراسم بزرگ روز جهانی زن بهمراه گروههای مختلف مدافع حقوق زنان- در این مراسم از جمله فریده آرمان درباره وضعیت زنان ایران سخنرانی خواهد داشت. ترانه خوانی سینا شهبازی، نمایش اسلاید درباره وضعیت زنان در ایران و سایر کشور های اسلام زده و برگزاری میز اطلاع رسانی درباره وضعیت زنان ایران از جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.
مکان: Kirsebergs fritid och kulturhus

روز ۱۴ مارس از ساعت ۶ بعد از ظهر در ادامه گرامیداشت روز جهانی زن مراسمی شامل سخنرانی فریده آرمان، موزیک زنده و جشن و پایکوبی برگزار خواهد شد.
مکان: Jannet Kaffe, Nobelvägen 24
تلفن تماس: +۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸

هلسینگبوری
روز ۸ مارس مراسم بزرگداشت روز جهانی زن که از سوی گروههای مختلف سازماندهی شده است. این مراسم شامل سحنرانی (و از جمله سخنرانی غریبه حسینی )٬ میز اطلاع رسانی در باره وضع زنان ایران و همچنین موزیک و رقص خواهد بود. از ساعت ۱۵ تا ۲۱ .
مکان: Multiteket واقع در Drottninghögs Centrum
تلفن تماس: +۴۶۷۳۷۲۷۰۶۹۳

بوروس
برگزاری میز اطلاع رسانی و نمایشگاه عکس در مراسم ۸ مارس که با شرکت گروههای مختلف دفاع از حقوق زنان برگزار می شود.

آلمان

فرانکفورت
روز ۲۸ فوریه تظاهرات علیه رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ساعت ۲ بعد از ظهر

محل تجمع : Konstablerwache – راهپیمایی از مرکز شهر به طرف Alte Oper
همچنين برگزاری نمايشگاه عکس و میز اطلاع رسانی روز جمعه هر هفته از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در دانشگاه
تلفن تماس: +۴۹۱۷۲۹۷۱۶۲۲۷

کلن
روز ۷ مارس برگزاری تظاهرات- ساعت ۱۴
مکان: Dom-Wallrofplatz
تلفن تماس: +۴۹۱۶۳۶۸۰۹۹۷۲

برمن
روز ۷ مارس مراسم ۸ مارس و جلسه سخنرانی با شرکت مهرنوش موسوی – از ساعت ۱۵ تا ۱۸

روز ۸ مارس نمایشگاه عکس در باره موقعیت و مبارزه زنان در ایران- از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر
تلفن تماس: +۴۹۱۷۲۴۰۳۷۰۳۵

برلین
روز ۸ مارس مشارکت در مراسم ۸ مارس بهمراه برقراری میز اطلاع رسانی در باره شرایط زندگی و مبارزه زنان ایران٬ از ساعت ۱۲ تا ۱۵
تلفن تماس: +۴۹۱۷۶۲۴۸۶۶۳۱۷

انگلستان

روز ۷ مارس میتینگ٬ تظاهرات و جلسه عمومی علیه قوانین شریعه اسلامی در بریتانیا
میتینگ از ۳/۳۰ تا ۴/۳۰ بعد از ظهر در ميدان ترافالگار لندن.
راهپيمائى از ساعت ۴/۳۰ تا ۵/۳۰ بعد از ظهر از ميدان ترافالگار تا كانوى هال
جلسه عمومی از ساعت ۶ تا ۸ بعد از ظهر با عنوان "قانون شریعه، آپارتاید جنسی و حقوق زنان"- در اين مراسم مسابقه آثار ھنرى برگزار ميشود و به انتخاب شوندگان جايزه داده خواھد شد. ھدف از برگزارى اين مسابقه افشای ماھيت تبعيض آميز قوانين شريعه و ساير مذاھب و تبليغ حقوق برابر براى ھمه شھروندان است. مھلت ارسال آثار ھنرى ٢٧ فوريه ٢٠٠٩ ميباشد۔
مکان: 25 Red Lion Square WC1R 4RL
مریم نمازی سازمانده و سخنگوی کمپین علیه قوانین شریعه اسلامی در بریتانیا و همچنین سخنگوی علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان است.
تلفن تماس: +۴۴۷۷۱۹۱۶۶۷۳۱

غرب کانادا

ونكوور
جشن و مراسم ۸ مارس
زمان: شنبه ٢٨ فوریه ٢٠٠٩ ساعت ٧ عصر تا ١٢ شب
مکان: تروت لیک کامنیوتی سنتر (شماره ٣٣۵٠خيابان ويكتوريا درونكوور)
این برنامه شامل سخنرانی، بازگویی خاطرات، نمایش فیلم، موزیک و رقص خواهد بود.
ورودی: ١٠ دلار شاغلین، ۵ دلار غیر شاغلین
تلفن تماس: (٨٩٨٦-٧٢٧-٦٠٤)
روز ۸ مارس برپایی چادر و ميز اطلاع رسانی در باره وضعیت زنان ایران بهمراه نمایشگاه عکس در مقابل آرت گالرى در مركز شهر ونكور.

شرق کانادا

تورنتو
روز ۷ مارس شرکت در تظاهرات ۸ مارس بهمراه میز اطلاع رسانی در باره وضعیت زنان ایران
مکان: از ۲۵۲ بلور تا دانشگاه یورک

روز ۱۴ مارس جلسه سحنرانی و بحث٬ پانل در باره "اسلام سیاسی، حقوق زنان و قوانین شریعه" از ساعت ۱۸:۳۰
مکان: 25 Cecil Street
United Steelworkers’ Hall
(One block south-east of
College & Spadina

از دیگر سازماندهندگان این مراسم٬ آزادی زن عراق (WLI) و کمیته دفاع از حقوق مدنی در ایران است.
تلفن تماس: ۴۱۶-۴۷۱-۷۱۳۸
فرانسه

لیون
روز ۷ مارس گردهمایی در ميدان مركزى شهر ((bellecour بهمراه نمایشگاه عکس و میز اطلاع رسانی در باره وضعیت زنان ایران

آمریکا

دالاس
روز ۸ مارس از ساعت ۱۲ تا ۱۷ گردهمایی در پارک
مکان :Russell creek park _ plano
تلفن تماس: +۱۲۱۴۶۷۵۲۱۲۰

سوئیس

زوریخ

روز ۸ مارس برگزاری مراسم روز جهانی زن با سحنرانی مینا احدی – از ساعت ۱۲ تا ۱۷
مکان: Seefeldstrasse 93

نروژ

اسلو
روز ۸ مارس مشارکت در راهپیمایی روز جهانی زن – برگزاری میز اطلاع رسانی در مورد زن ستیزی جمهوری اسلامی و شرایط زندگی و مبارزه زنان ایران
مکان: Youngstorget از ساعت ۱۴

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

فوریه ۲۰۰۹

هشت مارس، علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران

سي سال از عمر ننگین حکومت ضد زن اسلامی میگذرد. حکومتی که بیحقوقی و ستم غیرقابل تصوری را برای زنان به ارمغان آورد و از همان زمان مبارزه وسیعی از جانب زنان و همه مردم آزادیخواه علیه آن شروع گردید.

اولین فرمان خمینی اجباری کردن حجاب بود و هزاران زن و مرد آزادیخواه در هشت مارس تاریخی سال ٥٨ در مقابل این فرمان ارتجاعی حکومت به خیابان رفتند و شعارهای "ما آزادی ميخواهيم" و "آزادی زن معيار آزادی جامعه است" ، "ما عليه حجاب اسلامی هستيم" و "انقلاب کرديم که آزاد باشيم" همچنان در اذهان مردم زنده است. این پاسخ قاطع مردم به فرمان حکومت و شروع مقابله گسترده و تعطیل ناپذیر مردم با حکومت بود.

جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و بیحقوقی تمام عیار زن است و حجاب مهمترین وسیله این انقیاد است. تحت این حکومت، زنان از هيچ حق فردی و مدنی برخوردار نيستند. سنگسار زن بدلیل رابطه جنسی خارج از ازدواج عمق این حکومت توحش قرون وسطائی و ضد زن را نشان میدهد. زن در ایران همان موقعیتی را دارد که سیاهپوستان در نظام نژادپرست آفریقای جنوبی داشتند. نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی به گور سپرده شد، حکومت آپارتاید جنسی حکومت اسلامی هم باید به گور سپرده شود.

امروز جنبش برابری طلبانه زنان در ايران از همیشه گسترده تر، قدرتمندتر، رادیکال تر و متشکل تر است. هشت مارس امسال در شهرهای مختلف جهان و در حمایت از مبارزه مردم ایران علیه رژیم منحوس و ضدزن اسلامی به میدان بیائیم و افکار عمومی مردم جهان را علیه این حکومت به حرکت درآوریم.

زنده باد آزادي و برابري
زنده باد جنبش برابري طلبانه زنان در ايران

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
ژانویه ۲۰۰۹

روز جهانی زن را به روز اعتراض بین المللی علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!


۸ مارس روز جهانی زن در راه است. این روز٬ روز اعتراض بین المللی نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان است. ستم بر زنان در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی برپادارنده یک آپارتاید جنسی تمام عیار علیه زنان است. در روز ۸ مارس همه مردم آزادیخواه جهان را فرا می خوانیم که جمهوری اسلامی را بدلیل زن ستیزی سیستماتیک و اعمال آپارتاید جنسی محکوم کنند٬ در همه اجتماعات و گردهمایی های ۸ مارس خواهان طرد این رژیم ضد زن از مجامع بین المللی شوند و از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران به حمایت برخیزند.

آپارتاید دیگر کلمه ای نیست که فقط با رژیم سابق تژاد پرست آفریقای جنوبی تداعی شود. در نظامهای آپارتاید جنسی همچون جمهوری اسلامی نیز زنان درست مانند سیاهان در آفریقای جنوبی مورد ستم و تبعیض علنی و آشکار قرار دارند.

جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتاید جنسی است که فرودستی زن، تحقیر زن و تبعیض نسبت به زنان را بمراتب تشدید کرده، به آن ابعاد وسیع و بیسابقه ای داده و در قوانین و سیستم حقوقی خود رسمیت بخشیده است. این رژیم از همان بدو سر کار آمدن با حصار پارچه ای زمختی به نام حجاب به جدای سازی زنان و مردان پرداخت و با پاشیدن اسید به صورت زنان و اعمال مجازات زندان و شلاق و شکار زنان در خیابان و کوچه سعی در تحمیل این زندان انفرادی به زنان ایران را داشته است. در عین حال جمهوری اسلامی تلاش داشته است که این قفس های متحرک که حاوی "نیمه انسانهای نجس" هستند را درست همانطور که رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی سیاهان را از سفیدان جدا می کرد٬ درمحیط کار٬ امکان عمومی٬ وسائط نقلیه عمومی٬ مدارس و هر جا که ممکن باشد از انسانهای "برتر و پاک" جدا نگه دارد. جلوه دیگری از این جداسازی تلاش برای راندن زنان به کنج خانه ها و خانه نشین کردن آنهاست. بسیاری از مشاغل برای زنان ممنوع است. زنان حتی حق ورود به ورزشگاهها را ندارند. طبق تعالیم اسلام و قوانین شریعه زنان مایمک مردان هستند و وظیفه ای جز این ندارند که بنده پدر٬ برادر و یا شوهر باشند٬ و از شوهر و فرزندانشان مراقبت کنند. زن نصف مرد ارث می برد. شهادت زن معمولا اعتبار ندارد و اگر هم داشته باشد به اندازه نصف یک مرد است. زن بدون اجازه شوهر حق جدا شدن ندارد و در عوض مرد می تواند زنش را بی هیچ دلیلی٬ حتی غیابا طلاق دهد. زنان بدون اجازه مردان حق سفر و انجام بسیاری از کارها را ندارند. ازدواج یک زن بالغ بدون اجازه پدرش رسمیت ندارد و در دفاتر رسمی ثبت نمی شود. زنان در مورد زندگی جنسی خود نمی توانند تصمیمی بگیرند و رابطه جنسی خارج از ازدواج با سنگسار٬ وحشیانه ترین نوع مجازات٬ پاسخ می گیرد. هر اعتراض زنان علیه مقررات تبعیض جنسی و بردگی اشکار٬ با وقیحانه ترین آزارها و ضرب و شتم کیفر داده می شود. از سوی دیگر دستگاههای تبلیغی و سردمداران جمهوری اسلامی٬ تحقیر رسمی و تبلیغ بردگی زن را وظیفه روزمره خود ساخته اند.

جمهوری اسلامی ایران باید با همان نفرت و انزجاری از سوی جهانیان مواجه شود که حکومت آپارتاید نژادی روبرو شد. رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی با زنان ٬ کافی است تا این رژیم قرون وسطایی در سطح جهان به انزوای کامل کشیده شود. ستم و سرکوب سازمانیافته و وحشیانه علیه زنان در ایران کافی است تا سران جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشانده شوند. سیاهی و تباهی و بی حقوقی مطلق عهد بربریت که زنان ایران را در خود فرو برده است٬ یک دلیل کافی است که عامیلین و مسببین این وضع به زیر کشیده شوند. جمهوری اسلامی ننگ بشریت قرن بیست و یک است و باید از جانب بشریت متمدن جهان محکوم و طرد و منزوی شود. الگوی طرد و تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود نمونه موفقی از تشریک مساعی مردم جهان برای سرنگونی یک رژیم ضد بشری است. میتوان و باید جمهوری اسلامی را مانند رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی رسوای خاص و عام کرد و از همه جا بیرون راند. هرگونه مماشاتی با این حکومت، کمک به بقای آن و توهین بزرگی به بشریت است.

مردم آزادیخواه جهان!
در ۸ مارس شما را فرامی خوانیم که نیروی همبستگی انسانی خود را در حمایت از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران هر چه وسیعتر به میدان آورید. جنبش علیه تبعیض جنسی در طول ۳۰ سال گذشته در اشکال مختلفی علیه ستم و سرکوب سازمایافته بر علیه زنان در دانشگاه و مدرسه، در کارخانه و اداره، در خیابان و خانواده جریان داشته و روزبروز ابعاد وسیعتر و عمیق تری بخود گرفته است. سالانه طبق آمار رژیم صدها هزار نفر از زنان و جوانان بخاطر عدم رعایت حجاب دستگیر میشوند و یا به اشکال مختلف تنبیه و جریمه میشوند و یا شلاق میخورند. و این نه تنها ابعاد ستم و سرکوب این حکومت فاشیستی را به نمایش می گذارد بلکه همچنین وسعت مقاومت و مبارزه را نیز نشان میدهد.
کیفر خواست زنان ایران علیه بی حقوقی عمومی و رسمی استبداد اسلامی کیفر خواست علیه ارتجاعی است است که تحت نام اسلام سیاسی و با توسل به ترور و قوانین عهد عتیق اسلام می خواهد جایی در جهان امروز داشته باشد. رهایی زنان در ایران شیپور رهایی زنان در همه کشورهای اسلام زده را به صدا در خواهد آورد و جنبش آزادی زن در سطح بین المللی را تقویت خواهد کرد. شما را فرامی خوانیم که در اجتماعات و گروهمایی های ۸ مارس با صدور بیانیه و قطعنامه از جنبش آزادی زن در ایران به حمایت برخیزید و از دولت ها بخواهید که روابط سیاسی٬ دیپلماتیک و فرهنگی خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند و خواهان پایان دادن به آپارتاید جنسی در ایران شوند.


علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
ژانویه ۲۰۰۹